INSERT command denied to user 'advokati-brno.cz'@'172.16.1.20' for table 'user_key_brs' Služby - Advokáti Brno
Advokáti Brno

Advokáti Brno

Služby

Právní služby poskytujeme zejména v oblasti práva:

- sepisy smluv (kupní, darovací, o dílo, nájemní, o půjčce, zprostředkovatelská, aj.)
- vymáhání pohledávek
- převody nemovitostí (včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí)
- správa nemovitostí - bytové právo
- věcná břemena
- odpovědnost za vady a reklamace
- spotřebitelské smlouvy a práva spotřebitelů
- vyřizování pojistných událostí
- dopravní nehody
- náhrada škody a bezdůvodné obohacení
- právní rozbory
- ochrana osobnosti
- zastupování v dědickém řízení
- exekuce a výkon rozhodnutí
- zastupování v občanském soudním řízení

Dále poskytujeme služby v oblastech:

- úschovy peněz a cenných papírů
- ověřování podpisů

Právní služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, vždy zachováváme individuální přístup ke klientům.

Rychlý kontakt

1Telefon: +420 541 217 418
1Adresa: Moravské náměstí 15
602 00 Brno
"Muzejka"

Kde se nacházíme

Moravské náměstí 15, Brno

Možnost parkování v parkovacím domě Rozmarýn